Kamerasystem

System for kunstig syn med PC, mikrokontroller og digitalt kamera

I en produksjonslinje for medisinsk engangsutstyr var det ønskelig med et automatisk system for å overvåke kvaliteten på produktene, da spesielt at etikettene ble skrevet og montert riktig. Disse ble produsert i stor hastighet så det var viktig at systemet for kvalitetskontroll kunne holde tritt med dette. 

Vi valgte å bruke et nettverkskamera på grunn av kravet til hastighet. Dette koblet vi til en billig standard kontor-PC av dagens (2004) standard. For å kommunisere mellom PC og produksjonslinje ble det valgt å lage noe elektronisk lim bestående av en mikrokontroller  og noen ytre komponenter. Denne kunne da lese kommunikasjonsprotokollen fra produksjonslinjens styresystem og overføre disse til seriesignaler som ble sendt til PC. Hver gang PC fikk signal om at en ny enhet var på plass i linjen ble det tatt et bilde med kameraet. Dette bildet ble analysert i PC av et eget program. Resultatet ble sendt tilbake til mikrokontrolleren som videre ga signal til linjen om enheten kunne beholdes som god, eller forkastes.

Bildet viser øverst til venstre det lille hvite kamera som ble brukt. Nederst sees den egenutviklede elektronikkenheten som kommunisererte mellom produksjonslinje og PC. 

Systemet er nå i full drift i en stor norsk produksjonsbedrift.