Kunstprosjekter

 

Leiv Vidar har navnet sitt fra den noe pølselignende formen! Det er en figur hvor armer og kropp er motorisert og styrt helelektronisk fra en PC gjennom en seriekabel. Den er motorisert på oppdrag fra Verdensteatret og brukes der i oppsetningen 'Konsert for Grønland' og installasjonen 'Fortellerorkesteret'. Verdensteatret står også for den kunstneriske utformingen.

 

Speilet er en fantastisk liten sak med stor effekt! Den er basert på et elastisk speil og en rekke med motorer som bøyer og tøyer på dette. Dette gir et vakkert dynamisk bilde når det blir belyst med en projektor og lyset reflektert på en vegg. Den er gjort på oppdrag og idé fra Verdensteatret og brukes også i 'Fortellerorkesteret'.

 

Qimmeq har navnet sitt fra det grønlandske ordet for trekkhund.  I samme stykke og installasjon som over brukes en rekke av disse små maskinene til å trekke figurer fram og tilbake. Dette styres naturligvis automatisk fra en PC! En mikrokontroller tar seg av kommunikasjonen, styringen av motoren og avlesning av diverse sensorer. Disse er laget på bestilling for Verdensteatret.

 

Kula er en liten sak hvor en kule trekkes inn og kan slippes ut igjen under kontroll fra en PC. (Kula synes ikke på bildet) Dette gir en meget overraskende effekt i installasjonen! Her brukes mikrokontroller og servomotorer til å få de riktige bevegelsene. Robotikken er laget på oppdrag fra Verdensteatret.


 

Under tittelen 'In Camera' ville kunstneren Kalle Grude skape et voldsomt monster som beveget seg rundt i et galleri og tegnet på vegger og gulv. Tittelteksten var 'Et teknisk monster er stengt inne. Du ser det ikke. Du ser hva det ser.'  Det henspeilte på at publikum ikke får se selve monsteret, men kun de videoverførte bildene som blir tatt av monsteret selv og vist på projektor. Derfor får du heller ikke her på bildet se hele maskinen, men kun deler av den! Resten kommer ved en senere utstilling!

Maskinen inneholder et avansert motorstyringssystem som detekterer fysiske størrelser som helningsvinkel, strømstyrke, o.s.v, og styrer maskinen etter det. I publikumshallen er det også montert en sensor for å se om det er publikum tilstede. Signaler om dette blir radiooverført til monsteret, slik at den kun beveger seg når det er publikum der!  

Denne er vist i Tegnerforbundet sitt galleri i Oslo.