Litt om Rune Madsen

Jeg er født i 1963. Jeg har hovedfag i teoretisk fysikk og matematikk fra Universitetet i Trondheim der jeg gikk ut i 1987. I min hovedoppgave skrev jeg om kvanteteori for gravitasjon. Etter hovedfag var jeg forskningsstipendiat ved Nordisk Institutt for Teoretisk Fysikk (NORDITA) i København. Her arbeidet jeg med såkalte superstrenger, som er en modell som kanskje kan beskrive elementærpartikler og de krefter som virker mellom dem. Senere har jeg arbeidet som forsker innen anvendt matematikk og numerisk programvare ved Norsk Regnesentral i Oslo.

Jeg har videre arbeidet med teknisk programmering av internettløsninger, digitale røntgensystemer, undervisning i matematikk ved Oslo Ingeniørhøgskole og teknologi for forskning innen elementærpartikkelfysikk. Jeg har videre arbeidet i flere år med utvikling av instrumenter for robotisert diagnostikk basert på blodprøver og kjemiske analyser.

I de senere årene har jeg blitt utrolig fascinert av de muligheter som finnes ved bruk av mikrokontrollere. Det gjør det mulig å lage elektroniske systemer utrolig enkelt da mye av utviklingsjobben består i å skrive programvare i stedet for å lage kompliserte løsninger med 'vanlige' komponenter. Jeg driver derfor nå Teknobua slik at jeg kan arbeide hovedsaklig med dette. Jeg har som prinsipp å løse et teknisk problem ved bruk av den enklest mulige teknologi!

Jeg har en spesiell glede av å utvikle teknologi som gjør livet og arbeidsdagen enklere for folk. I den sammenheng har jeg et drømmeprosjekt som jeg håper noen kan lokkes til å finansiere. Det er en robotisert jordbærplukker basert på bildeanalyse,  matematiske beregninger, elektroniske styresystemer og robotarm for plukking!   Så bare ring!  :-)