Noen spesielle prosjekter


Kamerastyring til flyfotografering

I forbindelse med fotografering fra luften til bruk i forskningsøyemed var det behov for en spesiell styringsenhet for å kunne posisjonere kamera i ønsket posisjon og styre andre detaljer i forbindelse med fotograferingen. I bildet under synes kamera med motorikk og en kontrollboks der styreenheten fra oss er en del av innholdet. 

 


Lysstyring til arkitektmodell

Til en modell av et boligkompleks ønsket man å kunne ha belysning i hver av leilighetene. Disse skulle kunne slås av og på individuelt ved hjelp av et lite tastatur. Totalt var det omtrent 240 leiligheter i modellen. En mikroprosessor leste av tastaturet og håndterte valg av belysningspunkt og skrev brukermeldinger til en LCD skjerm.

 

Her ses styreenheten med påmonterte lysdioder for testing.


Trådløs fuktighetsmåling

Fukt er ikke vanskelig å måle. Det finnes fine sensorer å få kjøpt. Det er heller ikke vanskelig å overføre disse målingene trådløst til en mottaker et annet sted. Men når jeg fikk i oppgave å måle dette inne i en vakuumpakket pose der posen var av aluminium og ingen tråder måtte komme ut, ble det en utfordring! Det ble ikke bedre av at jeg kun hadde 15 x 20 millimeter til rådighet for all elektronikk og batteri!

Siden den var pakket i metall var det ikke bare lett å bruke en radiosender til formålet. Hvis det i det hele tatt ville fungere i en metallpose ble størrelsen et klart problem. Løsningen ble å bruke en induktiv kobling ut, altså å bruke et styrt magnetfelt. Dette siden magnetfelt går fint gjennom metall. Jeg brukte derfor en liten drossel (spole) som elektromagnet og koblet denne sammen med en digital fuktighetsensor og en liten mikrokontroller. Drosselen ble montert over en mikrobryter slik at kretsen ble slått på ved å trykke på drosselen fra utsiden av posen. Dette siste for å spare batteri slik at fuktigheten skulle kunne måles i flere uker.

På mottakersiden brukte jeg en liten magnetfeltsensor (magnetoresistiv) til å måle signalet fra innsiden av posen. Signalet fra denne gikk inn i en ny mikrokontroller og resultatet ble presentert på en skjerm.

Fikst, ikke sant?  :-)

Bildet viser prototype av den trådløse fuktsensor med elektronikk.
Her er den avbildet sammen med den diagnostiske kjemikassett som skulle være inne i posen. 

 


Trykksensor i plukkemekanisme

I en plukkerobot for plastdetaljer i var det ønskelig med en veldig presis oversikt over hvor tette detaljene var for luftgjennomgang. Derfor utviklet Teknobua et sensorsystem som målte trykket i systemet og som ga de ønskede signaler til robotens styresystem. Det er basert på en industristandard trykksensor, en mikrokontroller og diverse andre mindre komponenter.

   

Her vises trykksensorelektronikken med åpnet kabinett, både slik det er i systemet, og i nærbilde.