TeknologiDet som er basis i det meste vi utvikler er mikrokontrollere fra Microchip. Med disse har vi lest av et utall sensorer og styrt en rekke forskjellig elektriske og elektroniske innretninger. Vi har også erfaring i utvikling basert på mikrokontrollere av typen ARM. Dette er en klasse mikrokontrollere som er mye hurtigere, og som kan gjøre mye mer komplekse matematiske beregninger.

Av enheter som kan leses eller styres av en mikrokontroller kan følgende nevnes: 

Lysdioder, brytere, steppmotorer, servomotorer, DC motorer, fartsregulering, releer, potensiometre, alfanumeriske LCD skjermer, temperatursensorer, luftfuktighetsmålere, magnetfeltsensorer, trykksensorer, lyssensorer, gassensorer, spenningsutganger, GPS mottagere, akselerometer, avstandsmålere med ultralyd, o.s.v.  Det finnes en sensor for det aller meste!

I teaterbransjen er det mye utstyr som styres over DMX protokoll. Vi kan lage spesialutstyr som også kan bruke denne protokollen og styres med samme programvare som lyskastere m.m. 

Vi har også erfaring i å bruke digitale kamera koblet til PC for automatisert industriell bildeanalyse og styre øvrig elektronisk utstyr basert på denne analysen. Hva med kamerabasert automatisk kvalitetskontroll til din produksjon?

Hvis ditt problem innbefatter noe herfra, eller lignende, er du kommet til rett sted! 

Vi skriver alle våre programmer i programmeringsspråket 'C' og vil kunne tilfredstille strenge krav til kontroll av tidsforløpet i en styreprosess. 

Vi har rimelig god forståelse for matematikk og fysikk og vil kunne utvikle løsninger som er meget krevende med hensyn på dette.